Vad är en CAA-pekare?

Vad är en CAA-pekare (Certifikatutfärdare) ?

Certifikatutfärdare CAA-pekare (Certificate Authorities, CA) är ansvariga för att utfärda SSL/TLS-certifikat, vilka används för att säkra kommunikationen mellan webbplatser och deras besökare. Men det finns situationer där obehöriga CAs kan utfärda certifikat för en domän, vilket kan leda till potentiella säkerhetsproblem, som till exempel man-in-the-middle-attacker …

Läs mer

Vad är en SOA-pekare?

Vad är en SOA-pekare?

DNS SOA-pekare (Start of Authority, på engelska vanligen SOA record) är en typ av DNS-post som används för att ange auktoriteten för en DNS-zon, vilket är en del av domänhanteringen på internet. SOA-posten innehåller viktig information om zonen, inklusive namnet på primär DNS-server för zonen, …

Läs mer

Vad är en TXT-pekare?

Vad är en TXT-pekare?

DNS TXT-pekare (textpekaren, på engelska vanligen TXT record) låter en domänadministratör skriva in text i Domain Name System (DNS). TXT-pekaren var ursprungligen avsedd som en plats för läsbara anteckningar för människor. Numera är det även möjligt att inkludera maskinläsbar data i TXT-pekaren. En domän kan …

Läs mer

Vad är en MX-pekare?

Vad är en MX-pekare?

En MX-pekare (på engelska vanligen MX record) dirigerar e-post till en e-postserver. MX-pekaren indikerar hur e-postmeddelanden ska routas enligt “Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)”, standardprotokollet för all e-post. Precis som CNAME-pekare måste en MX-post alltid peka på en annan domän. Exempel på MX-pekare: exempel.se post …

Läs mer

Vad är en CNAME-pekare?

Vad är en CNAME-pekare?

En CNAME-pekare (kallas även på engelska för CNAME-record) är ett verktyg inom domännamnssystemet (DNS) som hjälper till att skapa en koppling eller alias mellan två domäner. För att förstå en CNAME-pekare, låt oss använda ett exempel: Anta att du äger domänen “exempel.se” och du vill …

Läs mer

Vad är en AAAA-pekare?

Vad är en AAAA-pekare?

I DNS (namnserver) används en AAAA-pekare(engelska AAAA record) för att matcha ett domännamn med en IPv6-adress. DNS AAAA-pekare är exakt som DNS A-pekare, förutom att de lagrar en domäns IPv6-adress istället för dess IPv4-adress. IPv6 är den senaste versionen av Internet Protocol (IP). En av …

Läs mer

vad är en A-pekare?

Vad är en A-pekare?

“A” DNS TXT-pekare (på engelska vanligen A record) står för “adress” och det är den mest grundläggande typen av DNS-pekare. En DNS-pekare anger IP-adressen för en specifik domän. Till exempel kan vi titta på vår domän Admax.se. Om vi hämtar DNS-pekarna för vår domän, så …

Läs mer

gmail problem

Problem att mejla till Gmail?

Om du har problem att mejla till Gmail kan det bero på att din e-postadress saknar en SPF- och DKIM-post. SPF och DKIM är två tekniska standarder som används för att verifiera att ett e-postmeddelande är legitimt och inte skickas från en obehörig avsändare. För …

Läs mer

DKIM

Kort guide till DKIM

DKIM (DomainKeys Identified Mail) är en teknik som används för att skydda e-postmeddelanden från bedrägeri och manipulering. Genom att tillämpa digital signatur möjliggör DKIM att e-postmottagare kan verifiera avsändarens identitet och garantera att meddelandet inte har ändrats under överföringen. I den här artikeln kommer vi …

Läs mer