dmarc

Kort guide till DMARC

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) är en teknik som hjälper till att förhindra e-postbedrägerier genom att autentisera avsändarens domän och ge mottagande e-postserver riktlinjer för hur man ska hantera e-post som inte klarar autentiseringen. När DMARC är på plats kommer du att få …

Läs mer