Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Vad är en CNAME-pekare?

En CNAME-pekare (kallas även på engelska för CNAME-record) är ett verktyg inom domännamnssystemet (DNS) som hjälper till att skapa en koppling eller alias mellan två domäner.

För att förstå en CNAME-pekare, låt oss använda ett exempel: Anta att du äger domänen ”exempel.se” och du vill skapa en alias för den subdomän ”blogg.exempel.se” som ska peka på en annan domän, säg ”minblogg.se”.

För att uppnå detta skulle du kunna skapa en CNAME-pekare för ”blogg.exempel.se” och ställa in värdet till ”minblogg.se”. Nu, när någon försöker nå ”blogg.exempel.se”, så kommer DNS att använda din CNAME-pekare för att veta att det är en alias och omdirigera förfrågan till ”minblogg.se” istället.

CNAME-pekare är användbart i många situationer. Till exempel, om du har en webbplats med en komplex domänstruktur och vill skapa kortare och lättare att komma ihåg webbadresser, kan du skapa CNAME-alias för att omdirigera trafiken till den faktiska platsen. Detta kan vara användbart för bloggar, e-handelswebbplatser eller andra webbplatser som har olika delar under olika domäner.

CNAME kan också användas för att skapa alias för e-posttjänster. Om du till exempel vill använda en annan e-postleverantör för din domän, kan du skapa en CNAME-pekare för att peka MX-pekare (Mail Exchange) till den nya leverantören.

Det är viktigt att notera att CNAME-pekaren pekar på en domän och inte på en IP-adress. Det betyder att om du har en CNAME-pekare för en domän, måste du också ha en separat DNS-post (som en A-pekare eller AAAA-pekare) som pekar på den faktiska IP-adressen för domänen som CNAME-pekare pekar på.

Ett exempel på en typisk CNAME-post:

blogg.exempel.sepost typ:värde:TTL
@CNAMEexempel.se14440
I detta exempel kan du se att blogg.exempel.se pekar på exempel.se, och förutsatt att det baseras på vårt exempel med en A-pekare vet vi att det till slut kommer att använda IP-adressen 192.168.0.23.

Kan ett CNAME peka till ett annat CNAME?

Ja, CNAME kan peka på ett annat CNAME. Det anses dock vara lite osnyggt och är ineffektivt då det krävs fler DNS-uppslagningar och kan leda till försämrad användarupplevelse. Till exempel kan blogg.exempel.com ha en CNAME-pekare som pekar på CNAME-pekaren för www.exempel.se, vilken i sin tur pekar på A-pekaren för exempel.com.

blogg.exempel.sepost typ:värde:TTL
@CNAMEwww.exempel.se14440

vilket pekar mot www.exempel.se

www.exempel.sepost typ:värde:TTL
@CNAMEexempel.se14440
Denna konfiguration lägger till ett extra steg i DNS-uppslagsprocessen och bör undvikas om möjligt. Istället bör CNAME-pekarna för både blogg.exempel.se och www.exempel.se peka direkt mot exempel.se.

Vilka begränsningar finns det för användning av CNAME-pekare?

MX- och NS-pekare kan inte peka på en CNAME-pekare; de måste peka på en A-pekare (för IPv4) eller en AAAA-pekare (för IPv6). En MX-pekare är en pekare för e-postutbyte som dirigerar e-post till en e-postserver. En NS-pekare är en ”name server”-pekare och indikerar vilken DNS-server som är auktoritativ för den domänen. Läs mer om MX-pekare eller NS-poster.

För att få en djupare förståelse av hur Domain Name System fungerar kan du även läsa om Vad är DNS?