Datacenter

För att möta dina behov har vi valt att ha flera olika datacenters, placerade på olika platser i världen.

Läs mer

Våra datacenter

Vårt fokus ligger på Sverige och Norden, varför vårt primära datacenter finns i Stockholm (Västberga), men vi kan även tillhandahålla servertjänster i Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Estland, Österrike, USA och Thailand.

Datacenter Västberga

I datacentret finns allt vad ett modernt datacenter behöver i form av säkra lokaler som ständigt övervakas avseende tillträde och endast behörig personal har tillträde till lokalerna.

Varje serverhall i datacentret är försedd med brandskydd, kamerabevakning och avbrottsfri kraft (batteridrift i kombination med reservkraftaggregat) samt multipla förbindelser till olika internetleverantörer. Vår totala tillgängliga kapacitet idag uppgår till 160 Gbit/s.

Miljövänligt datacenter

För att minska belastningen på miljön försörjs datahallen med fossilfri el och all värme som alstras återvinns och används till Stockholms fjärrvärmenät.

Har du några funderingar?
Vi är här för att svara på frågor.

PÅBÖRJA LIVECHAT