Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Kort guide till DKIM

DKIM (DomainKeys Identified Mail) är en teknik som används för att skydda e-postmeddelanden från bedrägeri och manipulering. Genom att tillämpa digital signatur möjliggör DKIM att e-postmottagare kan verifiera avsändarens identitet och garantera att meddelandet inte har ändrats under överföringen. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på hur DKIM fungerar, varför det är viktigt och hur du kan implementera det på din e-postdomän. Vi kommer också att diskutera de potentiella fördelarna och nackdelarna med DKIM och hur det kan hjälpa dig att säkra din e-postkommunikation.

Hur du sätter upp ett DKIM

Här är en enkel guide för att sätta upp DKIM för din domän:

  1. Skapa ett nyckelpar: Först behöver du skapa ett nyckelpar med en offentlig och en privat nyckel. Detta kan du göra med hjälp av en DKIM-generator som du oftast hittar hos din leverantör oftast via ditt webbhotell.
  2. Lägg till DKIM-poster till DNS: När du har genererat nyckelparen, lägger du till DKIM-signaturen i din DNS-konfiguration för din domän. Detta inkluderar den offentliga nyckeln och annan metadata som behövs för att verifiera dina meddelanden.
  3. Testa DKIM-konfigurationen: Efter att du har lagt till DKIM-poster till DNS bör du testa konfigurationen för att se till att allt fungerar som det ska. Det finns flera onlineverktyg som du kan använda för att testa om din DKIM-konfiguration är korrekt.
  4. DKIM kan se ut något i stil med: ”selector.domainkey.admax.se 0 3600 TXT v=DKIM1;p=” varpå selector alltid är olika beroende på hur nyckeln genereras så kan denna tänkas ändras, det kan även vara så att DKIM ska vara CNAME och inte TXT så det är extra viktigt att du kollar med din leverantör vad som bör användas.

Att sätta upp DKIM kan ta lite tid och kräva lite teknisk kunskap, men det är en viktig åtgärd för att skydda din e-postkommunikation och undvika bedrägeri och spam. Genom att använda DKIM kan du öka dina chanser att nå fram till mottagarens inkorg och undvika att dina meddelanden filtreras ut som skräppost hos exempelvis Gmail och Hotmail med flera.

Använd ett DKIM-verktyg

Att använda ett DKIM-verktyg kan hjälpa dig att verifiera om din DKIM-konfiguration är korrekt och om dina e-postmeddelanden är signerade med en giltig DKIM-signatur. Här är några steg du kan följa för att använda ett DKIM-verktyg.

Besök Mxtoolbox DKIM validering

Börja med att fylla i ditt Domain Name (Ditt domännamn):

Här ska vi fylla i vår selector, som vi skrev tidigare så är detta alltid olika, men vi kommer ge er ett exempel så att ni ser hur det ser ut. Klicka sedan på >> DKIM Lookup

Här kan vi se exempelvis först v= vilken version av DKIM som använts, P det är alltså vilken nyckel som angivits.
Dom tre bockarna under som är gröna innebär att DKIM fungerar som det ska.

Om du känner dig osäker hur du sätter upp DKIM så testa dig fram genom att skapa TXT-poster och sedan validera dom mot Mxtoolbox för att se om det är rätt eller fel uppsatt.

Vanliga frågor och svar om DKIM

Vad är DKIM?

DKIM är en e-postautentiseringsteknik som gör det möjligt för e-postmottagare att verifiera att ett e-postmeddelande kommer från en giltig avsändare och att meddelandet inte har manipulerats under överföringen.

Hur fungerar DKIM?

DKIM fungerar genom att en digital signatur skapas av avsändaren när de skickar ett e-postmeddelande. Signaturinformationen läggs sedan till som en speciell textsträng i meddelandet, vilket gör att mottagaren kan verifiera meddelandets ursprung och autenticitet.

Varför är DKIM viktigt?

DKIM är viktigt eftersom det hjälper till att förhindra e-postbedrägeri och skydda mottagare från att ta emot skräppost eller phishing-meddelanden som ser ut att komma från en legitim avsändare.

Hur kan jag implementera DKIM?

För att implementera DKIM behöver du vanligtvis skapa en nyckelpar på avsändarens domän och sedan lägga till DKIM-signaturinformationen till DNS-posterna för domänen. Du kan behöva hjälp från din e-postleverantör eller IT-support för att genomföra denna process.

Finns det några nackdelar med DKIM?

En potentiell nackdel med DKIM är att det kan kräva mer teknisk kunskap och resurser för att implementera och underhålla än andra e-postautentiseringstekniker. Dessutom kan vissa e-postleverantörer fortfarande filtrera ut meddelanden som innehåller DKIM-signaturer om de inte är välkonfigurerade eller om de inte uppfyller vissa krav.

Hur ser ett DKIM ut?

Den exakta strukturen och innehållet i DKIM-signaturen kan variera beroende på vilken version av DKIM som används och hur den är konfigurerad. Men oavsett format innehåller DKIM-signaturerna alltid information om meddelandets avsändare och autenticitet för att hjälpa mottagare att identifiera legitima meddelanden och skydda mot bedrägeri och spam.