När du fick inloggningsuppgifterna till din nya server fick du även ett ip-nummer av oss och det använder du för att ansluta direkt mot din server med  RDP (Remote Desktop Protocol) följer du instruktionerna nedan.

  1. Börja med att öppna startmenyn och skriv MSTSC i sökfältet.
    mstsc1
  2. Under fliken Dator/Computer : byt ut ”admax.se” till den ip-adress som du fått av oss.
    reomtedesktopconnection
  3. Klicka på Anslut/Connect och du tas nu vidare för att mata in ditt användarnamn och lösenord. Fyll i dessa och du loggas in på din Windows Server hos Admax.