Är olyckan framme eller att e-post försvunnit av någon anledning går det oftast att återställa. Logga in på kontrollpanelen och skapa ett support-ärende (en ticket) där du skriver följande:

  • E-postadress det avser
  • Tidpunkt för händelsen
  • Vad man önskar återställa (allt, endast inkorgen eller liknande)

Observera vi tar backup nattetid en gång per dygn och det finns 6 generationer sparade (6 dagar bakåt). Har man ett ”POP-konto” har vi inte backup på din e-post då det ligger lokalt i din enhet. Ska vi återställa tar vi en liten avgift beroende på mängd / omfattningen.