Ett alternativ till FTP för att komma åt filerna i sitt konto är att använda ”File Manager” inne i kontrollpanelen. Börja med att logga in och klicka sedan på ”File Manager”.

filemanager_01
Nu listas alla domäner under kontot, i detta fall har vi domännamnet ”mydomains.com”. Klicka på domännamnet för att komma vidare.

filemanager_02
Under varje domännamn finns tre mappar:

 • data – plats att lägga sina access-databaser (om man använder sig av det)
 • logs – här syns logfiler
 • wwwroot – här under ska man lägga filer som utgör hemsidan
  filemanager_03

Nu ska vi kolla på dom olika administrativa alternativen:

 • Upload: Ladda upp fil från dator till kontot.
 • Create File: skapa en ny fil (exempelvis index.html).
 • Create Folder: Skapa ny katalog (att lägga filer i)
 • Create Access DB: Skapa en Access-databas
 • Zip: Packa ihop filer till en fil
 • Unzip: Packa upp en packad fil
 • Copy: Kopiera fil
 • Move: Flytta fil eller katalog
 • Delete: Ta bort fil eller katalog.

filemanager_04

För att ladda upp en fil, gå först till den plats dit du vill ladda upp filen, klicka sedan på ”Upload”. Nu får du fram en ny ruta där du väljer upp till fem filer åt gången och klickar på ”Upload” så kommer valda filer hamna på kontot.

filemanager_05

Du kan även skapa ny katalog eller fil genom att klicka på ”Create File” eller ”Creage Folder” och skriva in namnet och klicka på ”Create”. I detta fall har jag skapat en fil och en katalog:

filemanager_06

Bredvid varje fil/mapp finns två eller tre ikoner: Byt namn, Editera (endast filer) och Rättigheter.

filemanager_07

För att byta namn, klicka på första ikonen bredvid namnet på filen/mappen och skriv in det nya namnet. För att editera (texteditor) en fil klicka på andra ikonen.

Du får då upp rutan enligt bilden nedan:

filemanager_08

Här kan du skriva in din kod / text. För att spara, tryck på ”Save”. För att kopiera, flytta eller radera en eller flera filer använder du Copy Move eller Delete. För att göra samma sak med fler filer kan du bocka i. Jag vill t.ex flytta makerade filer in i katalogen mynewfolder. Bockar i filerna och trycker sedan på ”Move” och jag letar då rätt på katalogen ”mynewfolder” och avslutarr med att trycka på ”Move”. filemanager_09