Behöver man ändra databasuppgifterna, ändra hemsidans sökväg eller ändra några andra grundinställningar för WordPress kan man göra det direkt i wp-config.php.

Filen ligger i root-katalogen och WordPress har en mycket bra sida för var man ändrar olika saker. Besök deras sida för mer information:

http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php

Exempel:

Hemsidans tema kräver mer minne för PHP. Det man gör är att leta rätt på ”WP_MEMORY_LIMIT” och ändrar till det önskade värdet:

define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '64M' );

Behöver du hjälp, tveka inte kontakta oss via hemsidan eller ticketsystemet i kundpanelen.