Här tar vi upp hur man enkelt installerar SSH om servern inte skulle komma med de vid beställning.

För Debian/Ubuntu skriv detta i din serial console: ”aptitude install ssh”
För Centos/Redhat skriv detta i din serial console: ”yum install openssh-server”

För Centos måste vi även göra så att SSHD automatiskt startar upp när servern startar om. Gör då följande i din console:

chkconfig sshd on
service sshd start