Generellt ska följande uppgifter användas till e-postklient (e-postprogram) i mobil, dator eller annan enhet:

Uppgifter för e-postprogram
Användarnamn: e-postadressen
Lösenord: lösenordet till e-postadressen
Inkommande mailserver (POP/IMAP): mail.smartemail.se
Inkommande serverport:
Med SSL – POP: 995 IMAP: 993
Utan SSL – POP: 110 IMAP: 143

Utgående mailserver (SMTP): mail.smartemail.se
Utgående serverport:
Med SSL: 465
Utan SSL: 2500

Utgående mailserver kräver autentisering (användarnamn samt lösenord)

OBS!  För kontaktformulär på hemsida använd port 587 om inte 465 fungerar.

Hur du lägger in detta i just din e-postklien framgår i instruktionsboken för just din enhet.