Om man startar sitt e-postprogram Mail och det står att e-postkontot inte är uppkopplat kan det bero på två saker:

  • Man har fått sin IP-adress blockad. Man själv eller någon annan har försökt logga in på vår mailserver men misslyckats flera gånger på kort tid från en specifik IP-adress. Kontakta oss så kan vi häva blockeringen samt hjälpa till att byta lösenord vid behov.
  • Man har angett fel port för inkommande mailserver. Rätt ska vara enligt nedan:
    • POP: 110 (995 för SSL)
    • IMAP: 143 (993 för SSL)
  • Man har dålig uppkopplingen mot Internet, kontakta bredbandsleverantören.