En Joomla-sajt är bara ett tomt skal utan aktiva användare. Första gruppen är ”Registrerad”. Denna grupp har inte några rättigheter att komma åt, skriva, ändra eller publicera artiklar på en sajt.

Den andra gruppen är ”författare”. En författare får bidra med artiklar som dom själva får editera. Dock får dom inte komma åt andras atriklar och kan heller inte lägga till ”content”.

Den tredje gruppen är ”Editors”. Som Editor kan man editera andras material och sina egna. Man kan inte publisera något men man har en editeringsikon (penna och papper)
Den sista gruppen är ”Publisher”. Som publisher kan man publisera material på hemsidan.