Om man har en temporär sida någon annan stans eller bara vill peka sin sida till en annan ”URL” (http-adress) kan man göra en ”redirect” för att automatiskt skicka besökarna till rätt ställe.

För att göra en ”redirect” måste man ändra koden i startfilen (index.html). Det kan göras direkt inne i kontrollpanelen eller med hjälp av ett ftp-program. Det man måste göra är att ersätt befintlig kod med följande:

<html>
<head>
<title> titel </title>
<meta http-equiv=”refresh” content=”0;URL=’http://www.exempel.se/'” />
</head>
<body>
<p></p>
</body>
</html>

Ersätt fet-markerad text med egen kod. Behöver du hjälp installera ftp-program klicka här.