Vill man synkronisera sin kalender med Outlook följer man instruktionen på denna sida:

http://portal.smartertools.com/kb/a2789/synchronize-smartermail-with-outlook-using-add-to-outlook.aspx

Nedan är ett exempel för Outlook 2016.

Logga in på webbmailen.

Under Kalender välj ”Outlook-plugin”.

Skriv in önskat namn och tryck på OK.

Sedan ”Öppna Outlook 2016”.

I Outlook 2016 syns nu ”SmarterMail – Min Kalender”. Det går dra och släppa mellan den lokala i Outlook 2016 till SmarterMail-kalendern som finns på vår webbmail. Observera den inte går att ange som standard.