När man köper en webbhotellstjänst eller e-postjänst ingår det ett begränsat utrymme för e-post (beroende på vad man betalar för). Använder man endast webbmailen eller e-postprogram och IMAP kan det hända det blir fullt.

Som administratör kan man sätta gräns per e-postkonto så att bara en användare kan fylla sitt konto och då inte påverka hela domänen (alla användare). För att få in nya e-postmeddelanden när e-postkontot är fullt måste man rensa eller ta hem e-posten via ett e-postprogram (POP).