A-record är grundstommen för DNS-hantering och översättningen av IP-address till domänamn.

Så här kan ett A-record se ut i vår linuxmiljö DirectAdmin:

a-record