Nedan är en lista av felmeddelande samt lösning:

FELKODER

  • 550 –  Man har inte autentiserat sig. Det måste man då vår utgående mailserver kräver autentisering (användarnamn och lösenord) och port 2500.
  • 553 – SPF-informationen är fel och man måste ändra så att man angett vilka mailservrar man får skicka ifrån.
  • 554 – Mail till vår mailserver stoppas av två anledningar: IP-adressen mailet kommer ifrån är svartlistad eller mailserver mailet kommer ifrån saknar reverse DNS. Lösning här är att avsändaren får fixa så att IP-adressen inte är svartlistad / kontakta sin leverantör att ordna reverseDNS som är en standard sedan 90-talet.

FELMEDDELANDEN

Fel: Ett problem med SMTP-kommunikationen med mottagarens e-postserver har uppstått. Kontakta systemadministratören.

Lösning: Den mailserver som skickat mailet har inte reverseDNS aktiverat vilket den ska ha enligt standard (RFC 1912). För mer information om detta besök http://private.dnsstuff.com/pages/rfc1912.htm). Vi kan se felmeddelande om vi vet e-postadress samt datum i vår mailserver. För en ”second opinion” kolla ev ip-adress via www.dnsstuff.com och Reverse DNS lookup. Svaret ska vara enligt följande för att reverseDNS saknas: ”Answer: No PTR records exist for xxx.xxx.xxx.xxx. [Neg TTL=3600 seconds]”

Fel: Kan inte synkronisera prenumerations tjänsten

Lösning: Kan bero på ”Server timeout”, standard är 1 minut och man kan öka den till 3 minuter. Detta ställs in i e-postprogrammet.

Fel: Could not deliver message to the following recipient(s):

Failed Recipient:
….@…..<mailto:….@…..>

Reason: Remote host said: 553 SPF (Sender Policy Framework) domain authentication fail.

Lösning: Avsändaren måste ändra i sin zonfil så att SFP-record är rätt. Hos oss är det följande som gäller: ”v=spf1 a mx a:smtp2.smartemail.se a:smtp3.smartemail.se a:smtp4.smartemail.se mx:mail.smartemail.se -all”