Följ guiden för att att ställa in en e-postadress i Windows Mail.

Öppna e-postprogrammet och under fliken konton klicka på E-post. Skriv in din e-postadress, lösenord samt visningsnamn (valfritt). Bocka i kryssrutan vid Konfigurerar serverinställningar manuellt och klicka på Nästa.

2

Nu ska vi ange serverinställningar. Välj Servertyp POP (ta hem e-post till datorn) eller IMAP (låter mailen ligga kvar på webbservern men ser allt i e-postprogrammet). Skriv in serveradressen ”mail.admax.se” för inkommande och utgående serveradress. Utgående mailserver ska ha port 2500 och ”Kräver autentisering” ska bockas i. Kolla så att användarnamnet är samma som e-postadressen. Tryck på Nästa.

3

Nu laddas informationen och tryck på Slutför när klart. Nu är det bara sätta igång att maila!

5