vad är en A-pekare?

Vad är en A-pekare?

“A” DNS TXT-pekare (på engelska vanligen A record) står för “adress” och det är den mest grundläggande typen av DNS-pekare. En DNS-pekare anger IP-adressen för en specifik domän. Till exempel kan vi titta på vår domän Admax.se. Om vi hämtar DNS-pekarna för vår domän, så …

Läs mer