Vad är en CAA-pekare?

Vad är en CAA-pekare (Certifikatutfärdare) ?

Certifikatutfärdare CAA-pekare (Certificate Authorities, CA) är ansvariga för att utfärda SSL/TLS-certifikat, vilka används för att säkra kommunikationen mellan webbplatser och deras besökare. Men det finns situationer där obehöriga CAs kan utfärda certifikat för en domän, vilket kan leda till potentiella säkerhetsproblem, som till exempel man-in-the-middle-attacker …

Läs mer