Vad är en MX-pekare?

Vad är en MX-pekare?

En MX-pekare (på engelska vanligen MX record) dirigerar e-post till en e-postserver. MX-pekaren indikerar hur e-postmeddelanden ska routas enligt “Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)”, standardprotokollet för all e-post. Precis som CNAME-pekare måste en MX-post alltid peka på en annan domän. Exempel på MX-pekare: exempel.se post …

Läs mer