Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Vanliga risker med e-post: Så här blir du inte nästa offer

I denna artikel kommer vi att utforska vanliga risker med e-post och hur du kan undvika att bli nästa offer. E-postbedrägerier och phishingattacker har blivit allt vanligare, så det är viktigt att förstå hur man kan skydda sig själv och sin information online.

Genom att lära dig hur du identifierar misstänkta e-postmeddelanden och vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina konton kan du minska risken för att bli drabbad av e-postbedrägerier och andra typer av cyberattacker.

Säkerhetsrisker i e-postens tidiga dagar

E-postens historia sträcker sig tillbaka till 1960-talet, men det var inte förrän på 1990-talet som den blev en integrerad del av vår vardag. I takt med att e-posten blev alltmer populär ökade också säkerhetsriskerna. I början fanns det flera risker, såsom okrypterade meddelanden och bristande användarautentisering, vilket ledde till att obehöriga kunde få åtkomst till känslig information.

E-postsäkerhet idag

Idag har e-postsäkerheten förbättrats avsevärt, men riskerna kvarstår. Cybersäkerhetsexperter kämpar ständigt för att skydda användarnas information och integritet, men cyberbrottslingar blir alltmer sofistikerade i sina metoder.

Vanliga säkerhetsrisker med e-post

E-post i sig är inte osäkert utan det som gör att e-post uppfattas och ofta omnämns som en säkerhetsrisk är hur denna används. Några av de vanligaste säkerhetsriskerna med e-post är phishing, bluffmejl, skadlig kod (virus och trojaner) samt risken för identitetsstöld och dataläckor.

Phishing och bluffmejl

En av de största säkerhetsriskerna med e-post är phishing, där bedragare försöker lura mottagaren att avslöja känslig information eller utföra oönskade handlingar. Bluffmejl kan se ut som att de kommer från en betrodd avsändare, inte sällan inom det egna företaget eller kända företag och myndigheter, men är i själva verket försök att stjäla information eller sprida skadlig kod.

Skadlig kod och virus

E-post är en vanlig distributionskanal för skadlig kod och virus. En användare kan oavsiktligt ladda ner skadlig programvara genom att öppna en bifogad fil eller klicka på en länk i ett mejl. Denna skadliga kod kan sedan sprida sig till andra datorer och system och orsaka allvarliga problem, såsom dataförlust eller systemfel.

Identitetsstöld och dataläckor

E-post kan också användas för att samla in personuppgifter för att begå identitetsstöld. Genom att kapa e-postkonton eller använda social ingenjörskonst (social engineering) kan brottslingar få åtkomst till känslig information som kan användas för att stjäla en persons identitet. Dessutom kan dataläckor uppstå när e-postmeddelanden med känslig information skickas oavsiktligt till fel mottagare eller om e-postkonton hackas.

Det finns en risk för att du utsätts för olika risker genom att andras e-posttjänster är sårbara för angrepp, men även det omvända förhållandet råder – om du inte skyddar din e-post så kan din e-post vara den som används för angrepp mot andra.

Hur du skyddar dig mot e-postsäkerhetsrisker

Använd starka lösenord och tvåfaktorsautentisering

Ett av de enklaste sätten att skydda ditt e-postkonto är att använda ett starkt och unikt lösenord. Tvåfaktorsautentisering (2FA) är ytterligare ett säkerhetsskikt som kräver att du verifierar din identitet med en engångskod eller en biometrisk identifiering, utöver ditt lösenord.

Var uppmärksam på misstänkta mejl

Lär dig att känna igen tecken på phishing och bluffmejl. Var försiktig med att klicka på länkar eller öppna bifogade filer i mejl från okända avsändare. Om du är osäker på om ett mejl är legitimt, kontakta avsändaren direkt via en annan kommunikationskanal för att bekräfta äktheten om du inte på annat sätt kan verifiera äktheten.

Använd säkerhetsprogram och brandväggar

Se till att ha uppdaterade säkerhetsprogram och brandväggar på din dator för att skydda mot skadlig kod och virus. Dessa program kan hjälpa till att blockera eller varna för potentiellt farliga mejl och länkar.

Kryptera känslig information

Om du måste skicka känslig information via e-post, överväg att använda kryptering för att skydda informationen från obehörig åtkomst. Det finns flera e-posttjänster och program som erbjuder inbyggd kryptering för att säkerställa att dina meddelanden förblir privata.

Skydda e-posten så att den inte används för angrepp

Förutom risken för att din e-post används för att skicka oönskad e-post, mer känt som spam, så kan din e-post också användas för att lura andra att lämna ut information, göra betalningar eller för att sprida virus. Det finns olika tekniker som du kan använda kopplat till ditt domännamn och ditt e-postkonto.

DMARC, DKIM och SPF är viktiga tekniker för att skydda e-post mot phishing och andra former av e-postbedrägeri. SPF (Sender Policy Framework) gör det möjligt för en e-postmottagare att verifiera att den e-post som mottas verkligen kommer från en giltig avsändare. DKIM (DomainKeys Identified Mail) använder digitala signaturer för att säkerställa att innehållet i ett e-postmeddelande inte har manipulerats i transit.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) kombinerar SPF och DKIM och gör det möjligt för avsändare att specificera hur mottagare ska hantera e-post som inte uppfyller autentiseringskraven. Genom att använda dessa tekniker kan avsändare skydda sitt varumärke och förhindra att deras domännamn används för att skicka spam eller bedrägliga e-postmeddelanden. Mottagare kan också filtrera ut skräppost och bedrägliga e-postmeddelanden från sin inkorg. Sammantaget kan användning av DMARC, DKIM och SPF bidra till att öka säkerheten och tillförlitligheten för e-postkommunikation.

Företagets ansvar för e-postsäkerhet

Utbilda anställda i säkerhetstänk

Ett av de viktigaste stegen för att säkerställa e-postsäkerhet på arbetsplatsen är att utbilda anställda om säkerhetshot och hur man hanterar dem. Regelbundna utbildningar och uppdateringar om de senaste hoten och säkerhetspraxis kan hjälpa till att minska riskerna förseelse och oavsiktliga incidenter.

Det är lätt hänt att man släpper på säkerheten av olika anledningar, inte minst av bekvämlighetsskäl, men det är när man känner sig trygg och bekväm som det blir lätt att begå misstag. Det är därför det är viktigt att aldrig släppa på vaksamheten!

Ha rutiner för att hantera säkerhetsincidenter

Företag bör ha rutiner på plats för att snabbt och effektivt hantera e-postsäkerhetsincidenter. Detta inkluderar att rapportera och analysera händelser, vidta åtgärder för att begränsa skadan och säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra framtida incidenter.

Slutsats: Är e-post en säkerhetsrisk?

Säkerhetsrisker kontra e-postens fördelar

Det finns risker med e-post, men det är viktigt att väga dessa risker mot de fördelar som e-posten erbjuder, såsom snabb och enkel kommunikation och dokumenthantering. Genom att vidta försiktighetsåtgärder och vara medveten om de potentiella hoten kan du minimera riskerna och använda e-post på ett säkert sätt.

Framtidens e-postsäkerhet

Tekniken utvecklas ständigt, och så även säkerhetsåtgärderna för att skydda e-postanvändare. Genom att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna inom cybersäkerhet och implementera bästa praxis kan du fortsätta att använda e-post som ett effektivt och säkert kommunikationsverktyg.

E-post har revolutionerat hur vi kommunicerar, både privat och professionellt. Men som med alla tekniska framsteg medför det också vissa risker. Genom att vara medveten om säkerhetsriskerna, följa bästa praxis och hålla dig informerad om de senaste säkerhetsåtgärderna kan du använda e-post som ett effektivt och säkert kommunikationsverktyg, samtidigt som du skyddar din personliga information och integritet.

Vanliga frågor och svar

Hur kan jag skydda mig från phishing via e-post?

Var uppmärksam på tecken på bluffmejl, såsom dålig grammatik, konstiga avsändaradresser och uppmaningar att omedelbart ange känslig information. Kontrollera alltid äktheten av ett mejl genom att kontakta avsändaren direkt via en annan kommunikationskanal.

Är det säkert att skicka känslig information via e-post?

Om du måste skicka känslig information via e-post, bör du använda kryptering för att skydda meddelandet. Det finns flera e-posttjänster och program som erbjuder kryptering för att säkerställa att dina meddelanden förblir privata.

Vilka är de bästa säkerhetsåtgärderna för att skydda mitt e-postkonto?

Använd starka och unika lösenord, aktivera tvåfaktorsautentisering och håll dina säkerhetsprogram uppdaterade. Var också försiktig med att klicka på länkar eller öppna bifogade filer i mejl från okända avsändare.

Vad kan företag göra för att förbättra e-postsäkerheten?

Företag bör utbilda sina anställda om säkerhetshot och hur man hanterar dem, samt ha rutiner på plats för att snabbt och effektivt hantera e-postsäkerhetsincidenter.

Kommer risker med e-post minska i framtiden?

Tekniken och säkerhetsåtgärderna utvecklas ständigt, och det är troligt att e-postsäkerheten kommer att fortsätta förbättras över tid. Genom att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna inom cybersäkerhet och implementera bästa praxis kan du bidra till att skydda dig själv och din information när du använder e-post.

Hur säkert är det att maila?

Det beror på säkerhetsåtgärderna. Riskerna är långt ifrån obefintliga, men allt beror på hur känslig information du hanterar via e-post. Det är oftast inte rena tekniska brister som orsakar problem med e-post, det är därför viktigt att du är vaksam och försiktig då det är mycket vanligare att det beror på dig som användare om det uppstår problem.

Kan man skicka personuppgifter som till exempel personnummer via mejl?

Ja, men det rekommenderas att kryptera meddelandet och använda säkra överföringsmetoder. Att personuppgifter blir tillgängliga för andra är inte bara en risk utan kan i sig utgöra ett brott.

Är en e-postadress i sig en personuppgift?

Ja, en e-postadress kan anses vara en personuppgift om den kan kopplas till en identifierbar person.

Kan man bli hackad av att öppna ett mail?

Ja, om mailet innehåller skadlig kod eller länkar. Var alltid försiktig med misstänkta e-postmeddelanden och bifogade filer. Öppna inte filer från okända avsändare och klicka inte heller på länkar som du inte litar på, dessa kan leda till hemsidor med skadlig kod som kan infektera din dator.