Villkor för domäner under .SE

Admax AB kan hjälpa dig med bland annat nyregistreringar, förnyelser och ägarbyten av domäner under .SE. Du hittar de allmänna villkoren för nyregistreringar under .SE här:

Svenska: https://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_sv.pdf
English: https://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_eng.pdf

Tjänster & priser för domännamnsregistrering

  • Registreringsavgift, nyregistrering: 140 kr (i denna avgift ingår första årsavgiften till .SE)
  • Överlåtelse: 295 kr
  • Förnyelseavgift: 140 kr (alla priser ex moms)

Information om behandling av personuppgifter

Admax AB behandlar personuppgifter på ett sätt som är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och i enlighet med vad som framgår av .SE:s integritetspolicy.

.de – Tyskland

– Lokal kontakt krävs (adress inom landet. Om du inte har en lokal kontakt kan vi ordna det.
– Egna DNS-servrar, du kan ha dina egna DNS-servrar, men de måste finnas på två olika C-nät.
– Begränsad uppsättning av internationella tecken.

.dk – Danmark

DNS-servrarna måste vara registrerade hos DK Hostmaster för att man skall få peka ut dem. Detta är en kostnad och en del administration, men vi hjälper er med den hanteringen eller så kan ni använda våra DNS-servrar som redan är registrerade hos DK Hostmaster.

.eu – Europa

Domännamn under .EU får registreras av:

– Medborgare i EU

– Företag i EU

– Organisation i EU-organisation (EU = de 27 medlemsländerna)

.fi – Finland

– Finskt företag eller utländsk filial i Finland krävs för registrering. Mot en högre avgift kan vi ordna lokal kontakt (995.- per år).
– Begränsad uppsättning av internationella tecken.

.fr – Frankrike

– Adress i Frankrike krävs för att få registrera domän
– Antingen ett lokalt företag eller en privatperson 18 år eller äldre (med fransk adress).
– Internationella tecken tillåts inte.

.is – Island

– Islands officiella toppdomän.
– Ingen begränsning om vem som kan registrera en .is-domän.
– Internationella tecken tillåts inte.
– TTL måste vbara 86400 (ej 3600 som är normalt).

.it – Italien

– Medborgarskap inom EU eller företag med officiell adress inom EU krävs för registrering.
– Internationella tecken tillåts inte.

.lu – Luxemburg

– Ingen speciell anknytning till landet krävs för registrering.
– Internationella tecken tillåts inte.

.lv – Lettland

– Ingen speciell anknytning till landet krävs för att få registrera domäner under denna toppdomän.
– Internationella tecken tillåts inte

Domännamnet får inte vara:

a) Registrerat varumärke för ett annat företag, ett annat företags namn eller dess allmänt kända förkortning. Domäner som visar sig bryta mot dessa regler kan avregistreras om inte man kan styrka rätten till namnet.

b) Ortsnamn eller annat geografiskt namn. Stadsnamn, byar eller församlingar kan bara registreras av respektive enhet.

c) Personnamn.

d) Ett välkänt namn vars användande kan skada tredje parts intressen.

e) Osedligt eller förolämpande ord eller fras.

.nl – Nederländerna

– Ingen speciell anknytning till landet krävs
– Inga internationella tecken tillåts .

.no – Norge

– Lokal kontakt krävs i form av företag eller privatperson. Saknar ni denna kontakt kan vi mot extra avgift ordna sådan kontakt. Kontakta oss för rådgivning.

.sk – Slovakien

– För att registrera domän under .SK krävs företag i Slovakien.
– Internationella tecken tillåts inte

.US – United States

– kan registreras av företag eller privatpersoner boende i USA eller som har laglig verksamhet i USA.
– Internationella tecken tillåts inte.