Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

30 olika WordPress-tillägg för att säkra upp din hemsida 2023

I dagens digitala värld är en hemsida en av de viktigaste marknadsföringsverktygen för företag och organisationer av alla storlekar och branscher. WordPress, en av de mest populära plattformarna för att bygga och hantera hemsidor, har blivit ett självklart val för många som vill skapa en professionell och användarvänlig hemsida.

Tyvärr är intresset för WordPress också en lockelse för hackare och andra cyberbrottslingar att rikta in sig på WordPress-hemsidor för att utföra skadliga aktiviteter. Dessa hot kan vara allt från dataintrång och stöld av känslig information till skadlig kod och spam. Att skydda din WordPress-hemsida mot sådana hot är därför av största vikt för att säkerställa dess integritet och användbarhet.

Ett sätt att skydda din WordPress-hemsida är att använda säkerhetstillägg som kan hjälpa till att identifiera och hindra potentiella hot. I denna artikel kommer vi att titta på 30 av de viktigaste säkerhetstilläggen för din WordPress-hemsida som kan hjälpa till att hålla den säker och skyddad. Med hjälp av dessa tillägg (plugins) kan du säkerställa att din WordPress-hemsida fungerar på ett smidigt och säkert sätt, samtidigt som du skyddar både dig och dina användare från hot på internet.

Wordfence Security

Wordfence Security är ett WordPress-tillägg som är utformad för att säkra din WordPress-hemsida genom att skydda mot olika typer av hot, inklusive skadlig programvara och hackare.

Wordfence Security erbjuder flera säkerhetsfunktioner, inklusive ett webbaserat brandväggssystem, en skanner som letar efter skadlig programvara och sårbarheter samt funktioner för att skydda mot brute force-attacker och andra typer av inloggningsförsök.

Tillägget ger också realtidsvarningar om potentiella hot, vilket gör det möjligt för administratören att snabbt reagera på attacker och stänga av potentiella hot.

Wordfence Security erbjuder också en premiumversion med ytterligare funktioner, inklusive en IP-spärrfunktion som kan blockera trafik från specifika IP-adresser och en uppdaterad skanner för att upptäcka de senaste hoten.

Wordfence Security är ett mycket användbar tillägg för alla som använder WordPress och vill säkra sin hemsida från potentiella hot.

Kostnad: Premiumtillägget kostar 119$ per år.

iThemes Security

iThemes Security är ett WordPress-tillägg som syftar till att öka säkerheten på din WordPress-hemsida. Tillägget erbjuder en rad funktioner för att skydda din hemsida mot olika typer av hot.

Funktionerna inkluderar att blockera inloggningsförsök efter ett visst antal misslyckade försök, en skanner som letar efter svaga lösenord, inaktiva användare och skadlig kod, och en brandvägg som skyddar mot skadlig trafik och DoS-attacker.

iThemes Security erbjuder också en funktion som skyddar mot brute force-attacker genom att automatiskt blockera IP-adresser som försöker logga in med fel lösenord flera gånger.

Tillägget ger också en rad andra funktioner, inklusive funktioner för att dölja viktiga informationsfiler, skydda adminpanelen med tvåfaktorsautentisering och ta säkerhetskopior av din hemsida.

Kostnad: Premiumtillägget kostar 119$ per år.

Sucuri Security

Sucuri Security är en säkerhetslösning för WordPress som hjälper till att skydda din hemsida mot en mängd olika hot. Lösningen erbjuder flera olika säkerhetsfunktioner som arbetar tillsammans för att hålla din hemsida säker och skyddad.

En av huvudfunktionerna i Sucuri Security är en webbaserad brandvägg som övervakar trafiken på din hemsida och blockerar skadlig trafik från att nå din hemsida. Brandväggen är också utrustad med ett CDN (Content Delivery Network) som hjälper till att snabba upp din hemsida och förbättra dess prestanda.

Sucuri Security erbjuder också en skanner som letar efter skadlig kod och säkerhetshot på din hemsida. Skannern upptäcker också eventuella sårbarheter på din hemsida och ger förslag på hur du kan åtgärda dem.

Lösningen erbjuder också en funktion som skyddar mot brute force-attacker genom att blockera IP-adresser som försöker logga in med fel lösenord flera gånger. Dessutom erbjuder Sucuri Security en funktion för att skydda din hemsida mot DoS-attacker och andra typer av attacker.

Kostnad: Premium tillägget kostar 199.99$ per år.

All In One WP Security & Firewall

All In One WP Security & Firewall är ett WordPress-tillägg som är utformad för att öka säkerheten på din hemsida genom att skydda mot olika typer av hot. Tillägget erbjuder flera säkerhetsfunktioner som arbetar tillsammans för att skydda din hemsida.

En av huvudfunktionerna i All In One WP Security & Firewall är en inloggningsförsöksspärr som blockerar inloggningsförsök efter ett visst antal misslyckade försök. Tillägget erbjuder också en skanner som letar efter skadlig kod och sårbarheter på din hemsida.

All In One WP Security & Firewall har också en brandvägg som skyddar din hemsida mot skadlig trafik och DoS-attacker. Brandväggen kan också blockera trafik från specifika IP-adresser som anses vara misstänkta.

Tillägget erbjuder också funktioner för att skydda din hemsida genom att dölja viktiga informationsfiler och säkerhetskopiera din hemsida. Dessutom erbjuder All In One WP Security & Firewall en funktion för att skydda din adminpanel med tvåfaktorsautentisering.

All In One WP Security & Firewall är ett mycket användbart tillägg för alla som använder WordPress och vill öka säkerheten på sin hemsida. Tillägget erbjuder en rad olika funktioner som arbetar tillsammans för att skydda din hemsida mot olika hot, och ger dig trygghet i att din hemsida är säker och skyddad.

Kostnad: Premiumtillägget kostar 70$ per år.

Jetpack Security

Jetpack Security innehåller flera säkerhetsfunktioner som är till hjälp för att skydda din hemsida från hackare och andra säkerhetsrisker. Bland dessa funktioner finns till exempel skydd mot bruteforce-attacker, skydd mot spammare, brandväggsskydd, automatiska säkerhetskopior, verktyg för att söka efter skadlig kod och mycket mer.

En annan stor fördel med Jetpack Security är att det är lätt att använda och kräver minimal konfiguration. Tillägget installerar sig själv på din hemsida och det finns inte mycket som du behöver göra för att få det att fungera.

Det är viktigt att notera att Jetpack Security inte är det enda sättet att skydda din WordPress-hemsida från säkerhetshot. Du bör alltid vidta andra försiktighetsåtgärder för att skydda din hemsida, till exempel använda starka lösenord, uppdatera WordPress och dina tillägg regelbundet och begränsa åtkomsten till administratörsgränssnittet.

Kostnad: Premiumtillägget kostar 249$ per år.

BulletProof Security

BulletProof Security är ett utmärkt säkerhetstillägg för WordPress-hemsidor som erbjuder en rad olika funktioner för att skydda din hemsida mot säkerhetsrisker. Genom dess inbyggda brandvägg kan du övervaka inkommande trafik och blockera eventuella försök från att hacka din hemsida. Dess säkerhetsloggning gör det också möjligt för dig att övervaka alla säkerhetshändelser och vidta åtgärder för att förhindra framtida attacker.

BulletProof Security erbjuder också en praktisk säkerhetskopieringsfunktion som kan ställas in för att köras automatiskt och spara alla säkerhetskopieringar på en säker plats. Detta gör det möjligt att återställa din hemsida till en tidigare säkerhetskopia om den skulle drabbas av en säkerhetsincident.

Med BulletProof Securitys hårdningsfunktioner kan du också skydda din hemsida mot en rad olika säkerhetsrisker, inklusive skydd mot katalogvisning och PHP-kodsprutning. Detta kan hjälpa till att förhindra potentiellt skadlig kod från att ta sig in på din hemsida.

En annan viktig funktion i BulletProof Security är dess inbyggda antispamfunktion. Genom att minska mängden skräppost och spam på din hemsida kan du förbättra dess säkerhet och minska risken för att skadlig kod kan ta sig in.

Kostnad: Premiumtillägget kostar $69.65 per år.

WP fail2ban

WP fail2ban är ett tillägg för WordPress som använder sig av fail2ban-teknologin för att skydda din WordPress-hemsidor från attacker. Tillägget fungerar genom att övervaka loggfiler på din hemsida och blockera IP-adresser som anses vara hotfulla.

WP fail2ban tillåter dig att anpassa regler för att kontrollera hur tillägget övervakar din hemsida. Du kan skapa regler för att övervaka inloggningssidor, kommentarer och andra funktioner som kan vara mål för attacker. Om en hotfull händelse upptäcks, som till exempel ett misslyckat inloggningsförsök, kan WP fail2ban blockera IP-adressen från att få tillgång till din hemsida.

Tillägget ger också möjlighet att skicka varningar via e-post när hot upptäcks. Detta ger dig en snabb varning så att du kan vidta ytterligare åtgärder om det behövs.

För att använda WP fail2ban på din WordPress-hemsidor behöver du installera och konfigurera det. Det finns en mängd olika resurser tillgängliga online för att hjälpa dig att komma igång med WP fail2ban, inklusive dokumentation och guider för att konfigurera tillägget.

Värt att tillägga är att du måste ha fail2ban installerat på din server för att kunna använda tillägget.

Kostnad: helt gratis, det finns inga premiumalternativ.

Login LockDown

Login LockDown är en inbyggd säkerhetsfunktion i WordPress, som syftar till att skydda användarkonton från bruteforce-attacker. Funktionen fungerar genom att begränsa antalet inloggningsförsök som en användare kan göra inom en given tidsperiod.

Genom att implementera ”Login LockDown” i WordPress kan användare skydda sina hemsidor mot attacker som syftar till att ta kontroll över en hemsida genom att gissa lösenord. Istället för att tillåta oändliga inloggningsförsök, begränsar ”Login LockDown” antalet försök och blockerar tillfälligt IP-adresser som överskrider en viss tröskel.

Detta innebär att en angripare som försöker gissa ett lösenord genom bruteforce-metoden kommer att stoppas efter ett visst antal försök, vilket gör det svårare att ta kontroll över en hemsida. ”Login LockDown” i WordPress är en av flera säkerhetsfunktioner som användare kan använda för att skydda sina hemsidor och den är en integrerad del av WordPress-kärnan, vilket gör den enkel att använda och aktivera.

Kostnad: helt gratis, det finns inga premiumalternativ.

Google Authenticator

Google Authenticator är en viktig säkerhetsåtgärd för att skydda din WordPress-hemsida. Genom att lägga till en extra verifieringsmetod för inloggning förbättras skyddet för dina användarkonton och minskar risken för obehörig åtkomst.

Google Authenticator mobilapp genererar engångskoder för inloggning, vilket ökar säkerheten avsevärt. Det är enkelt att använda Google Authenticator för att lägga till tvåfaktorsautentisering på din WordPress-hemsida.

För att komma igång behöver du ladda ner och installera Google Authenticator-appen till din mobiltelefon. Därefter behöver du aktivera tvåfaktorsautentisering i dina WordPress-kontoinställningar. WordPress kommer att ge dig en QR-kod som du ska skanna med Google Authenticator-appen.

När du har skannat QR-koden kommer Google Authenticator att generera en unik engångskod som du ska använda vid inloggning på din WordPress-hemsida. Varje gång du försöker logga in på din WordPress-hemsida kommer du att behöva ange den engångskoden som genereras av Google Authenticator-appen för att slutföra inloggningen.

Genom att använda Google Authenticator för tvåfaktorsautentisering kan du öka säkerheten för din WordPress-hemsida och skydda dig mot potentiella hot. Detta är särskilt viktigt om du hanterar känslig information eller omfattande användardata på din WordPress-hemsida.

Kostnad: helt gratis, det finns inga premiumalternativ.

UpdraftPlus

UpdraftPlus är ett kraftfull och intuitiv verktygssamling för säkerhetskopiering och återställning av data som kan användas tillsammans med WordPress. Med UpdraftPlus kan administratören enkelt säkerhetskopiera allt innehåll på sin hemsida, inklusive databaser, teman, tillägg och annan anpassad kod. Detta gör att administratören kan ha en trygg och säker kopia av sin hemsida om något skulle gå fel.

En av fördelarna med UpdraftPlus är dess användarvänlighet. Verktyget är enkelt att använda och kräver ingen teknisk expertis för att komma igång med. Dessutom har UpdraftPlus ett intuitivt gränssnitt som gör att användarna kan hantera och schemalägga säkerhetskopieringar enkelt och snabbt.

UpdraftPlus stöder också flera olika molnlagringsalternativ, vilket ger administratören flexibilitet när det gäller var de vill spara sina säkerhetskopieringar. Användare kan välja att spara sina säkerhetskopior på plattformar som Google Drive, Dropbox, Amazon S3 och många fler.

Slutligen, UpdraftPlus erbjuder också en återställningsfunktion som gör det enkelt att återställa en säkerhetskopia av en hemsida om något skulle gå fel. Användarna kan återställa en hel hemsida eller välja specifika delar som databaser eller filer att återställa.

Kostnad: Premiumtillägget kostar $195 per år

WP Limit Login Attempts

WP Limit Login Attempts är ett WordPress-tillägg som kan installeras på en WordPress-hemsida för att begränsa antalet inloggningsförsök som en användare kan göra. Detta är en viktig funktion eftersom det kan hjälpa till att skydda din hemsida från potentiella attacker eller skadliga användare som försöker gissa lösenordet till ditt administratörskonto.

Med WP Limit Login Attempts kan du ställa in antalet tillåtna inloggningsförsök för varje användare och hur länge de måste vänta mellan varje försök. Om en användare misslyckas med att logga in efter det angivna antalet försök eller tid, kommer de att blockeras från att försöka logga in igen under en viss tidsperiod.

Genom att använda WP Limit Login Attempts kan du också spåra inloggningsförsök och blockeringar för att få en bättre förståelse för eventuella säkerhetsproblem på din hemsida. Detta kan hjälpa dig att vidta ytterligare åtgärder för att skydda din hemsida och dess användare.

WP Limit Login Attempts är ett tillägg som hjälper till att skydda din WordPress-hemsida genom att begränsa antalet inloggningsförsök som en användare kan göra och genom att blockera användare som försöker logga in för många gånger.

Kostnad: Premiumtillägget kostar $19 engångsavgift.

Shield Security

Shield Security är ett tillägg till WordPress som är utformat för att hjälpa ägare av en hemsida att skydda sin hemsida mot olika säkerhetsproblem och hot.

Tillägget inkluderar en mängd olika funktioner som kan hjälpa till att förbättra säkerheten på din hemsida. Till exempel kan du konfigurera och anpassa säkerhetsinställningar som skyddar mot brute force-attacker, skadlig programvara och skadliga filer. Du kan också övervaka hemsidan för potentiella säkerhetsproblem och hantera säkerhetscertifikat.

En annan funktion som är användbar är möjligheten att begränsa åtkomst till hemsidan baserat på användarroll, IP-adress eller land. Detta kan hjälpa till att förhindra obehörig åtkomst till din hemsida och skydda dina användare.

Tillägget innehåller också ett antal verktyg för att spåra och hantera säkerhetsproblem. Till exempel kan du spåra och blockera skadliga IP-adresser, se en logg över inloggningsförsök och åtgärda potentiella problem som upptäcks på din hemsida.

Shield Security ett kraftfullt tillägg som kan hjälpa till att skydda din hemsida från ett brett utbud av säkerhetsproblem. Det ger dig möjlighet att anpassa säkerhetsinställningar för att passa dina behov och övervaka din hemsida för potentiella hot. Genom att använda detta tillägg kan du öka säkerheten på din hemsida och skydda dina användare från oönskade säkerhetsproblem.

Kostnad: Premiumtillägget kostar $79 per år.

Hide My WP Ghost

Hide My WP Ghost är ett tillägg för WordPress som hjälper till att förbättra säkerheten på din hemsida genom att dölja information om WordPress och dess tillägg från potentiella hot.

Tillägget döljer WordPress-specifika URL:er, som ”/wp-admin/”, ”/wp-login.php” och ”/wp-includes/”, vilket gör det svårare för hackare att hitta och exploatera eventuella sårbarheter i din WordPress-installation.

Hide My WP Ghost tillåter dig också att dölja viktig information om din hemsida från potentiella hot, till exempel ditt WordPress-tema och version. Detta gör det svårare för hackare att identifiera vilken version av WordPress och dess tillägg som din hemsida använder, vilket kan användas för att hitta sårbarheter.

Utöver detta kan Hide My WP Ghost också skydda din hemsida från bruteforce-attacker genom att begränsa antalet inloggningsförsök från en IP-adress. Tillägget kan också övervaka din hemsida för skadlig trafik och blockera eventuella hot.

Hide My WP Ghost är ett tillägg för WordPress som hjälper till att förbättra säkerheten på din hemsida genom att dölja viktig information om WordPress och dess tillägg från potentiella hot. Genom att använda detta tillägg kan du minska risken för att din hemsida utsätts för attacker och skydda din hemsida från skadlig trafik.

Kostnad: Premiumtillägget kostar $37.49 per år.

Orkar du inte med att hålla din WordPress-hemsida uppdaterad och säker? I så fall har vi lösningen för dig!

Disable XML-RPC-API

Disable XML-RPC-API är en protokollstandard som används för att möjliggöra kommunikation mellan olika applikationer och tjänster. I WordPress används XML-RPC-API för att tillåta externa applikationer att kommunicera med WordPress och utföra olika åtgärder, till exempel att publicera inlägg eller uppdatera innehåll på hemsidan.

Tyvärr har XML-RPC-API också visat sig vara en säkerhetsrisk för en WordPress-hemsida. Det har varit känt för att användas av angripare för att utföra DoS- och bruteforce-attacker mot WordPress-hemsidor. Dessa attacker kan överbelasta servern eller försöka gissa lösenord för att få åtkomst till ditt WordPress-konto.

Genom att använda Disable XML-RPC-API tillägget i WordPress kan du minska risken för dessa typer av attacker genom att helt enkelt inaktivera XML-RPC-API funktionen på din hemsida. När API:et är inaktiverat kan ingen använda det för att utföra några åtgärder på din hemsida.

En annan säkerhetsfördel med att använda Disable XML-RPC-API-tillägget är att det kan minska risken för upptäckt av sårbarheter i WordPress-kod. Genom att inaktivera XML-RPC-API, kan du minska antalet potentiella sårbarheter på din hemsida. Detta är särskilt viktigt om du använder äldre versioner av WordPress eller äldre teman och tillägg som inte är uppdaterade med de senaste säkerhetspatcharna.

Det är viktigt att notera att vissa WordPress-tillägg eller applikationer kan kräva att XML-RPC-API är aktiverat för att fungera korrekt, så se till att du förstår konsekvenserna innan du inaktiverar det. Om du är osäker på om ett tillägg kräver XML-RPC-API, kan du prova att inaktivera det temporärt och se om det påverkar tilläggens funktionalitet.

Kostnad: helt gratis, det finns inga premiumalternativ.

Disable File Editing

Disable File Editing Att inaktivera filredigeraren i WordPress kan göras genom att använda tillägget ”Disable File Editor”. Detta tillägg gör det möjligt för administratörer att förhindra att andra användare, inklusive andra administratörer, redigerar filer direkt via WordPress inbyggda filredigerare.

Genom att installera och aktivera tillägget ”Disable File Editor” kan administratörer säkra sin WordPress-installation genom att förhindra oönskade ändringar i källkoden. Detta kan minska risken för att hemsidan hackas eller drabbas av säkerhetsproblem som kan uppstå genom felaktiga ändringar i källkoden.

Tillägget ”Disable File Editor” ger administratörer möjlighet att inaktivera filredigeraren i WordPress genom att ändra tilläggets inställningar. Detta kan göras genom att gå till ”Inställningar” i WordPress-administratörsgränssnittet, välja ”Disable File Editor” och sedan markera alternativet för att inaktivera filredigeraren.

Genom att använda tillägget ”Disable File Editor” i WordPress kan administratörer säkra sin hemsida och minska risken för säkerhetsproblem som kan uppstå genom felaktiga ändringar i källkoden.

Kostnad: helt gratis, det finns inga premiumalternativ.

WP Activity Log

WP Activity Log är ett tillägg för WordPress som är utformat för att hjälpa användare att övervaka vad som händer på deras WordPress-hemsida. Med WP Activity Log kan du spåra och logga alla aktiviteter som utförs på din hemsida, såsom ändringar i innehåll, uppdateringar av inställningar och installation av nya tillägg.

WP Activity Log ger också detaljerad information om vilka användare som utförde en viss aktivitet och när det hände. Till exempel kan du se om en användare ändrade en post, vem som gjorde ändringen och vad som ändrades. Det här är användbart för att övervaka vilka användare som gör vad på din hemsida och för att spåra eventuella obehöriga aktiviteter.

En annan fördel med WP Activity Log är att det hjälper dig att upptäcka problem och felsöka eventuella problem som uppstår på din hemsida. Till exempel kan du se om en tilläggskonflikt orsakar problem genom att titta på aktivitetsloggen och se om några tillägg installerades eller uppdaterades nyligen.

Kostnad: Premiumtillägget kostar $99 per år.

SecuPress

SecuPress är en säkerhetslösning som är tillgänglig för användare av WordPress-plattformen. De erbjuder olika säkerhetsfunktioner som hjälper till att skydda WordPress-hemsidor från olika hot och attacker, såsom skadlig programvara, DoS-attacker, SQL-injektioner och mer.

SecuPress har ett användarvänlig gränssnitt som gör det enkelt att konfigurera och använda. Dessutom finns det olika nivåer av säkerhetskontroller som kan anpassas efter användarens behov och krav. Till exempel kan användaren konfigurera säkerhetsfunktioner för att skydda mot kända sårbarheter i WordPress-kärnan och andra populära WordPress-tillägg.

En annan viktig funktion av SecuPress är dess övervakning av hemsidans aktivitet. Detta inkluderar att övervaka inloggningsförsök, ändringar i WordPress-kärnan och andra viktiga systemfiler, samt övervakning av innehållet på hemsidan för att identifiera potentiella hot.

Genom att använda SecuPress kan WordPress-användare få en högre nivå av säkerhet på sin hemsida utan att behöva lära sig avancerad teknisk terminologi eller teknisk kunskap. Säkerhetslösningen gör det möjligt för användare att fokusera på att skapa innehåll och driva sin verksamhet medan de samtidigt skyddar sin hemsida mot hot online.

Kostnad: Premiumtillägget kostar $60 per år.

MalCare Security

MalCare Security är ett tillägg som kan användas med WordPress för att skydda din hemsida mot olika hot på internet. Det här tillägget ger flera säkerhetsfunktioner som kan hjälpa dig att förhindra att hackare tar sig in på din hemsida och stjäl din information eller infekterar din hemsida med skadlig kod.

En av de främsta fördelarna med MalCare Security-tillägget är dess förmåga att upptäcka och rensa upp malware på din hemsida. Tillägget övervakar din hemsida i realtid för att identifiera och hantera alla former av malware-attacker. Detta gör att du kan hålla din hemsida säker och skyddad mot potentiella hot.

MalCare Security-tillägget erbjuder också en rad andra säkerhetsfunktioner som kan hjälpa dig att skydda din hemsida. Till exempel erbjuder det en säkerhetsanalys som hjälper dig att identifiera sårbarheter på din hemsida och ger rekommendationer för hur du kan åtgärda dem.

Det erbjuder också en brandvägg som blockerar skadlig trafik från att nå din hemsida och en inloggningsskyddsfunktion som förhindrar obehörig åtkomst till din hemsidas administrativa panel.

Genom att använda MalCare Security-tillägget kan du säkert och tryggt hantera din hemsida och undvika många av de säkerhetshot som finns på internet idag.

Kostnad: Premiumtillägget kostar $99 per år.

WP Hide & Security Enhancer

WP Hide & Security Enhancer är ett tillägg för WordPress som ger en mängd olika funktioner för att dölja och säkra din WordPress-hemsida. Tillägget är utformat för att skydda din hemsida från potentiella säkerhetsrisker och förbättra dess prestanda genom att dölja viktig information från potentiella angripare.

En av de främsta funktionerna i WP Hide & Security Enhancer är dess förmåga att dölja WordPress-versionen. Eftersom WordPress är byggd i öppen källkod, kan hackare lätt identifiera sårbarheter i äldre versioner av WordPress och använda dem för att ta sig in i din hemsida. Genom att dölja versionen av WordPress, blir det svårare för hackare att identifiera eventuella säkerhetsbrister i din hemsida.

Tillägget ger också möjligheter att dölja viktig information som filstrukturer och kataloger i din hemsida. Detta försvårar angripare att hitta potentiellt känslig information som kan användas för att infiltrera din hemsida. WP Hide & Security Enhancer ger också möjligheten att dölja ditt WordPress-loggin-formulär för att förhindra bruteforce-attacker.

Utöver dolda funktioner, så ger WP Hide & Security Enhancer också många säkerhetsförbättringar, inklusive möjligheten att stänga av XML-RPC-funktionaliteten som används av många attacker. Det ger också möjlighet att begränsa antalet login-försök som en användare kan göra, vilket hjälper till att förhindra bruteforce-attacker.

WP Hide & Security Enhancer ett kraftfullt tillägg för WordPress som ger en mängd olika funktioner för att dölja och säkra din hemsida. Dess funktioner är avsedda att skydda din hemsida från potentiella säkerhetsrisker och förbättra dess prestanda genom att dölja viktig information från potentiella angripare.

Kostnad: Premiumtillägget kostar $39 per år.

Security & Malware scan by CleanTalk

Security & Malware scan är en viktig aspekt för att upprätthålla säkerheten på din WordPress-hemsida. Ett tillägg som kan hjälpa till med detta är ett säkerhetstillägg. Säkerhetstillägg ger dig en uppsättning verktyg för att skydda din hemsida från potentiella hot och attacker. Dessa tillägg kan hjälpa till att scanna din hemsida för säkerhetsproblem, blockera skadlig trafik och skadlig kod samt övervaka din hemsida för eventuella intrångsförsök.

För att säkerställa att din hemsida inte har blivit komprometterad av skadlig kod eller malware är det också viktigt att använda en malware-skanner. En malware-skanner är ett verktyg som söker efter skadlig kod och virus på din hemsida och kan hjälpa dig att upptäcka och ta bort potentiella hot.

Genom att använda både ett säkerhetstillägg och en malware-skanner kan du öka säkerheten på din WordPress-hemsida. Det är viktigt att se till att du regelbundet använder dessa verktyg för att scanna din hemsida och upprätthålla dess säkerhet.

Kostnad: Premiumtillägget kostar $9 per år.

Really Simple SSL

Really Simple SSL är ett tillägg för WordPress som gör det enkelt att installera och aktivera SSL-certifikat på din hemsida. Med SSL-certifikat kan besökare kryptera sin data när de ansluter till din hemsida, vilket gör det mer säkert att lämna känslig information som lösenord och betalningsuppgifter.

Att ha en säker hemsida är en viktig faktor för att skydda både din egen och dina besökares känsliga data.

Att använda Really Simple SSL ser till så att alla dina länkar blir https automatiskt och håller din hemsida säker från avlyssning.

För att installera Really Simple SSL på din WordPress-hemsida behöver du först ha ett giltigt SSL-certifikat från din webbhotellleverantör. När du har detta kan du installera Really Simple SSL som en tilläggsfunktion på din hemsida.

Kostnad: premiumtillägget kostar 43$ per år.

WPBruiser

WPBruiser är ett tillägg för WordPress som hjälper till att skydda din hemsida från spam, bottar och automatiska attacker. Det fungerar genom att övervaka och filtrera inkommande trafik och blockera oönskade besökare från att skicka spamkommentarer, registrera falska konton eller försöka logga in med felaktiga uppgifter. WPBruiser använder avancerade tekniker för att upptäcka och stoppa automatiska attacker, inklusive mönsterigenkänning och AI-baserade algoritmer. Det fungerar också som en loggningstjänst som kan hjälpa dig att spåra och analysera försök till intrång eller andra säkerhetsproblem på din hemsida.

Eftersom WPBruiser är ett tillägg för WordPress, är det enkelt att installera och konfigurera. Du kan ladda ner och installera det direkt från WordPress.orgs tilläggsarkiv, eller så kan du installera det från din WordPress-administratörsida. När det är installerat och aktiverat kan du anpassa inställningarna för att uppfylla dina specifika behov och önskemål.

WPBruiser är ett värdefullt tillägg för alla som driver en WordPress-hemsida och vill skydda den mot spam och automatiska attacker. Det kan hjälpa till att förbättra säkerheten på din hemsida och minska risken för dataintrång och andra säkerhetsproblem.

Kostnad: premiumtillägget från $9.99 per år.

WP Force SSL & HTTPS SSL Redirect

WP Force SSL är ett tillägg för WordPress som är utformat för att tvinga en hemsida att använda SSL-protokollet (Secure Sockets Layer) genom att omdirigera alla HTTP-anrop till HTTPS. Detta säkerställer att all kommunikation mellan webbläsaren och servern är krypterad och säker. Tillägget fungerar genom att lägga till en regel i .htaccess-filen på din hemsida som omdirigerar alla HTTP-anrop till HTTPS.

HTTPS SSL Redirect-tillägget för WordPress fungerar på liknande sätt som WP Force SSL, men det ger mer flexibilitet genom att tillåta användaren att välja vilka sidor som ska omdirigeras från HTTP till HTTPS. Detta är särskilt användbart om du bara vill ha vissa delar av din hemsida som ska vara säkra, som en kundinloggningssida eller en kassasida i en e-handelsbutik.

Detta tillägg är mycket användbart för att öka säkerheten på din hemsida genom att kryptera all kommunikation mellan webbläsaren och servern. Detta minskar risken för att någon ska kunna avlyssna eller manipulera data som överförs mellan din hemsida och dess besökare.

Kostnad: premiumtillägget $199 engångskostnad.

Antispam Bee

Antispam Bee är ett mycket användbart tillägg till WordPress som hjälper till att bekämpa spam på din hemsida. Tillägget fungerar genom att använda en kombination av algoritmer och listor för att identifiera och blockera skräppost.

När du installerar och aktiverar Antispam Bee på din hemsida kommer det att automatiskt skydda dina kommentarer från skräppost och oönskade meddelanden. Tillägget blockerar även IP-adresser från kända skräppostnätverk och ger dig möjlighet att ställa in egna regler för att anpassa hur det fungerar på din hemsida.

Antispam Bee är ett kraftfullt tillägg som kan hjälpa till att förbättra säkerheten och användarupplevelsen på din WordPress-hemsida. Det är också värt att nämna att Antispam Bee är helt gratis att använda och distribueras under GPL-licensen, vilket innebär att det är öppen källkod och kan anpassas efter behov.

Sammantaget kan Antispam Bee vara ett ovärderligt tillägg för alla som driver en WordPress-hemsida och vill minimera risken för skräppost och oönskade meddelanden.

Kostnad: Helt gratis, finns inga premiumtillägg.

Akismet Spam Protection

Akismet Spam Protection är en funktion som ingår i WordPress och hjälper till att skydda hemsidor från spam genom att filtrera bort skräppostkommentarer. Istället för att hantera en lista med blockerade IP-adresser eller e-postadresser, använder Akismet en komplex algoritm för att identifiera potentiell skräppost baserat på flera faktorer, inklusive innehåll, länkar, och användarhistorik.

När en användare kommenterar på en hemsida som har Akismet aktiverat, kontrollerar tjänsten kommentaren och avgör om den är spam eller inte. Om kommentaren anses vara skräppost, kommer den inte att publiceras på hemsidan. Om kommentaren anses vara giltig, kommer den att publiceras som vanligt.

Kostnad: premiumtillägget kostar $8 per år.

Spam protection, AntiSpam, FireWall by CleanTalk

CleanTalk-spamskydd är ett tillägg för WordPress som hjälper till att skydda din hemsida mot spamkommentarer och skräppost. Det fungerar genom att analysera varje kommentar som skickas in till din hemsida och avgöra om den är spam eller inte. Om en kommentar anses vara spam, blockeras den automatiskt innan den publiceras på din hemsida.

CleanTalk använder flera tekniker för att upptäcka spam, inklusive analys av kommentarens innehåll, jämförelse av kommentarens IP-adress mot en databas med kända spam IP-adresser och kolla om kommentaren är skriven av en robot istället för en mänsklig användare.

En av de främsta fördelarna med CleanTalk-spamskydd är att det inte stör användarupplevelsen på din hemsida. Besökare behöver inte genomgå någon captcha- eller verifieringsprocess, och de kan enkelt skicka in kommentarer utan att behöva oroa sig för spam.

CleanTalk-spamskydd erbjuder också flera andra funktioner, inklusive statistik om spamaktivitet på din hemsida, möjligheten att blockera specifika IP-adresser eller länder och integrering med andra WordPress-tillägg.

Sammanfattningsvis är CleanTalk-spamskydd ett användbart tillägg för WordPress som hjälper till att skydda din hemsida mot spam och skräppost på ett effektivt sätt utan att störa användarupplevelsen.

Kostnad: premiumtillägget kostar $12 per år.

Block Bad Bots

Block Bad Bots-tillägget är ett tillägg som är utformad för att skydda din hemsida mot potentiellt skadliga bottar och crawlers (spindlar). Dessa bots kan ha negativa effekter på din hemsida genom att de ökar serverbelastningen, skadar din SEO och kan till och med stjäla känslig information. Block Bad Bots-tillägget fungerar genom att övervaka din hemsida och blockerar alla förfrågningar som kommer från botar som är kända för att vara skadliga eller oönskade.

Det finns flera funktioner i Block Bad Bots-tillägget som hjälper till att skydda din hemsida. För det första är det enkelt att installera och använda. När du har installerat tillägget på din hemsida, kan du snabbt och enkelt konfigurera det för att passa dina specifika behov.

Tillägget uppdaterar också kontinuerligt sin databas med skadliga bots, så du kan känna dig säker på att din hemsida är skyddad mot de senaste hoten. Det finns också möjlighet att lägga till egna bot-listor och blockera specifika IP-adresser, så att du kan anpassa skyddet för din hemsida ytterligare.

Block Bad Bots-tillägget har också ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att övervaka och hantera eventuella hot mot din hemsida. Du kan enkelt se vilka bots som har försökt att komma åt din hemsida och hur Block Bad Bots har hanterat dessa förfrågningar.

Slutligen är Block Bad Bots-tillägget också mycket effektivt när det gäller att blockera skadliga bots. Det använder avancerade tekniker för att identifiera och blockera hot, så att din hemsida förblir säker och skyddad.

Block Bad Bots-tillägget är en viktig säkerhetsfunktion för din hemsida, eftersom det hjälper till att skydda mot potentiellt skadliga bots och spindlar. Det är enkelt att använda och konfigurera, har en användarvänlig gränssnitt och är mycket effektivt när det gäller att blockera hot.

Kostnad: premiumtillägget $12 engångskostnad.

SiteGuard WP Plugin

SiteGuard är ett tillägg som är speciellt utformat för att öka säkerheten på din WordPress-hemsida. Med detta tillägg kan du skydda din hemsida mot olika typer av hot, såsom hackare, skadlig programvara, spam och andra typer av attacker. Detta tillägg erbjuder flera säkerhetsfunktioner som hjälper till att hålla din hemsida säker.

En av de mest användbara funktionerna i SiteGuard är dess realtidsövervakning. Med denna funktion kan tillägget övervaka din hemsida i realtid och upptäcka eventuella hot eller attacker i realtid. Detta gör att du kan agera snabbt för att skydda din hemsida från dessa hot.

SiteGuard tillägget har också en funktion för att blockera IP-adresser som försöker hacka din hemsida. Detta hjälper till att minska risken för en framgångsrik attack. Dessutom erbjuder SiteGuard en funktion för att blockera spam, vilket minskar risken för att din hemsida översvämmas av oönskad reklam.

Tillägget innehåller också funktioner för att stärka din hemsidas säkerhet, till exempel möjligheten att konfigurera en tvåfaktorsautentisering för inloggning, begränsa antalet inloggningsförsök och använda säkra lösenord. Dessa funktioner hjälper till att göra det svårare för hackare att få tillgång till din hemsida.

SiteGuard är ett mycket användbart tillägg för alla som vill öka säkerheten på sin WordPress-hemsida. Med dess realtidsövervakning, blockering av IP-adresser och spam, och funktioner för att stärka säkerheten, kan du vara säker på att din hemsida är skyddad mot hot och attacker.

Kostnad: Helt gratis, finns inga premiumtillägg.

Patchstack – WordPress & Plugins Security

Patchstack är ett säkerhetstillägg för WordPress och dess tillägg som är speciellt utformat för att skydda din hemsida mot potentiella hot. Tillägget fungerar som en sköld som skyddar din hemsida från skadliga attacker och sårbarheter.

Patchstack är en molnbaserad tjänst som ständigt uppdateras med de senaste hoten och sårbarheterna. Tillägget analyserar din WordPress-installation och alla dess tillägg för att identifiera eventuella sårbarheter eller hot. Om det upptäcker något misstänkt, skickar det omedelbart en varning till dig och föreslår åtgärder som du kan vidta för att åtgärda problemet.

En av de mest imponerande funktionerna i Patchstack är dess förmåga att automatiskt åtgärda kända sårbarheter i dina tillägg. Detta betyder att om det upptäcker en sårbarhet i ett av dina tillägg, kommer Patchstack att omedelbart åtgärda det åt dig utan att du behöver lyfta ett finger. Detta ger dig en extra säkerhetsnivå och minimerar risken för din hemsida att utsättas för skadliga attacker.

Patchstack är också lätt att använda. Efter att ha installerat och aktiverat tillägget kommer du att ha tillgång till en översiktlig panel där du kan se all information om din hemsidas säkerhet. Du kan också anpassa inställningarna för att skräddarsy säkerhetsåtgärderna efter dina behov.

Patchstack är ett kraftfullt tillägg som ger extra säkerhet till din WordPress-hemsida genom att övervaka och åtgärda sårbarheter i både WordPress-kärnan och tillägg. Det gör det enkelt för dig att skydda din hemsida och samtidigt ge dig trygghet i att du har det senaste skyddet mot potentiella hot och attacker.

Kostnad: premiumtillägget kostar $14 per år.

Pareto Security

Pareto Security är ett tillägg till WordPress som hjälper användare att öka säkerheten på sina hemsidor. Tillägget har utformats för att skydda WordPress-hemsidor från attacker, skadlig kod och andra potentiella hot.

Pareto Security-tillägget ger användare en mängd olika verktyg och funktioner för att öka säkerheten på sin hemsida. Några av dessa funktioner inkluderar skydd mot brute force-attacker, skydd mot skadlig kod och skräppost, användarhantering och mycket mer.

Tillägget ger också användare möjlighet att övervaka hemsidans aktivitet och spåra potentiella hot. Det ger också användare möjlighet att utföra regelbundna säkerhetskontroller för att se till att hemsidan är så säker som möjligt.

Pareto Security-tillägget är utformat för att vara enkelt att använda för både nybörjare och mer avancerade användare. Det har en intuitiv användargränssnitt som gör det lätt att navigera och använda alla funktioner och verktyg som finns tillgängliga.

Pareto Security tillägget ett viktigt verktyg för alla som driver en WordPress-hemsida och vill öka säkerheten. Med dess olika funktioner och verktyg kan användare känna sig trygga med att deras hemsida är så säker som möjligt.

Kostnad: Helt gratis, finns inga premiumtillägg.

Vanliga frågor om viktiga säkerhetstillägg i WordPress

Är alla tilläggen gratis ?

De flesta tilläggen kan man installera utan någon kostnad, men med begränsad funktionalitet. På det sättet kan du testa pluginet och om du sedan vill ha mer funktioner så får man betala en mindre avgift till utvecklarna. I många fall är gratisvarianten fullt tillräcklig för den genomsnittlige användaren.

Varför ska man använda säkerhetstillägg?

Även om WordPress är enkelt och säkert är det inte lika enkelt att hålla en WordPress-installation uppdaterad och säker om man inte har lite djupare kunskaper och gott om tid. Här kommer de olika säkerhetstillägen till sin rätt – de förenklar ditt säkerhetsarbete och sparar dig massor med tid så att du kan fokusera på innehållet på sin hemsida i stället för att behöva lägga alltför mycket tid på säkerheten.

Hur ofta bör jag uppdatera mina säkerhetstillägg och andra plugins på min WordPress-hemsida?

Det är viktigt att uppdatera din WordPress-hemsida regelbundet och så snart som möjligt när det finns uppdateringar tillgängliga för dina tillägg och teman. Detta hjälper till att säkerställa att din hemsida är skyddad mot de senaste säkerhetshoten och ger dig också tillgång till nya funktioner och förbättringar. Du bör också kontrollera om det finns uppdateringar för tillägg som inte längre uppdateras av utvecklarna, eftersom dessa kan innehålla säkerhetssårbarheter som kan utnyttjas av hackare. Genom att hålla din WordPress-hemsida uppdaterad kan du minimera risken för potentiella problem och säkerhetsproblem.

Vilken roll spelar lösenordsstyrka för att skydda min WordPress-hemsida?

Lösenordsstyrka spelar en viktig roll i att skydda din WordPress-hemsida mot obehöriga åtkomster och andra säkerhetshot. Ett starkt lösenord är svårt att gissa och består av en kombination av siffror, bokstäver och specialtecken.
Om ditt lösenord är svagt eller lätt att gissa, kan en hackare använda en brute force-attack för att gissa sig in på din hemsida och få fullständig kontroll över den. Ett starkt lösenord kan därför minska risken för en sådan attack och skydda din hemsida från potentiella hot.
Det är också viktigt att du inte använder samma lösenord på flera olika platser eller delar ditt lösenord med någon annan. Genom att använda unika och starka lösenord för varje plattform och inte dela dem med andra, kan du öka säkerheten på din WordPress-hemsida ytterligare.

Vilket tillägg är det som jag bör använda?

Det är en individuell fråga, du får pröva dig fram för att hitta det säkerhetsplugin som passar dig bäst!