Skip to main content

Ett svenskt webbhotell med support i världsklass

Problem att mejla till Gmail?

Om du har problem att mejla till Gmail kan det bero på att din e-postadress saknar en SPF- och DKIM-post. SPF och DKIM är två tekniska standarder som används för att verifiera att ett e-postmeddelande är legitimt och inte skickas från en obehörig avsändare.

För att lösa problemet behöver du konfigurera din e-postserver för att inkludera en SPF-post och en DKIM-post. SPF-posten innehåller information om vilka servrar som är auktoriserade att skicka e-post från din domän, medan DKIM-posten används för att signera ditt mejl. Detta hjälper till att säkerställa att ditt e-postmeddelande kan levereras till Gmail utan problem.

Vilka felkoder kan jag få när jag försöker mejla till Gmail om jag saknar SPF, DKIM och DMARC?

421 4.7.0 <din e-postadress> Vårt system kan inte acceptera meddelandet från dig eftersom det verkar som om <din e-postadress> inte har en SPF-post
450 4.7.1 Tyvärr kan vi inte godkänna meddelandet från <din e-postadress> på grund av ogiltig SPF-post
550 5.7.1 SPF-post eller DMARC saknas för att tillåta avsändare: med <din e-postadress>
550 5.7.26 Indikerar att den särskilda e-postadressen inte är giltig. Det kan bero på att e-postadressen inte finns eller är felstavad, eller att e-postmeddelandet blockerades på grund av säkerhetsrelaterade problem, såsom problem med SPF-,DMARC eller DKIM-konfigurationen.
553 5.3.0 <din e-postadress> ... SPF-post saknas, verifiering misslyckades

Dessa felmeddelanden visar att något är fel i konfigurationen av din e-postadress och du behöver se över inställningarna enligt nedan för att kunna skicka meddelanden e-post till Gmail utan problem.

Vad behöver jag göra för att kunna skicka e-post till Gmail?

För att kunna skicka e-post till Gmail utan problem behöver du konfigurera din SPF- och DKIM-post korrekt. Här är stegen du behöver följa:

 1. Logga in på kontrollpanelen för din DNS-tjänst.
 2. Skapa en SPF-post genom att använda följa vår SPF guide hur du enkelt skapar ett ”TXT” record för din domän.
 3. Skapa en ny DNS-post för din domän av typen ”TXT” och lägg till följande text: ”_dmarc.example.com” 3600 0 TXT v=DMARC1; p=none;”
  byt ut example.com mot din egen domän.
 4. Skapa en DKIM-post genom att generera en nyckel via din e-post leverantör och sedan lägg in den som ett ”TXT” record.
 5. Verifiera att dina SPF- och DKIM-poster har lagts till korrekt genom att använda en verifieringstjänst för SPF och DKIM. Detta kan man exempelvis använda mxtoolbox för.
 6. Vänta på att ändringarna ska spridas till alla DNS-servrar runt om i världen, vilket kan ta upp till 24 timmar.

När du har konfigurerat din SPF- och DKIM-post korrekt, bör du kunna skicka mejl till Gmail utan problem. Skulle du motförmodan fortfarande ha problem så kontrollera att du har gjort rätt enligt steg 5. Skulle du fortsatt ha problem så kontakta din DNS-leverantör.

Ordlista SPF, DKIM, och DMARC

 • SPF står för Sender Policy Framework och är en teknisk standard som används för att verifiera avsändaradressen för en e-postmeddelande. SPF ger en metod för att specificera vilka servrar som är auktoriserade att skicka e-post från en viss domän. När ett e-postmeddelande skickas, jämför mottagarservrar avsändaradressen med SPF-posten för att avgöra om e-postmeddelandet är legitimit eller inte.
Läs gärna vår guide: Kort guide till SPF
 • DKIM står för DomainKeys Identified Mail och är en teknisk standard som används för att verifiera att en e-postmeddelande faktiskt kommer från den avsändare som anges i meddelandet. DKIM fungerar genom att använda en digital signatur som skapas av avsändarens e-postserver och inkluderas i e-postmeddelandet.
Läs gärna vår guide: Kort guide till DKIM
 • DMARC står för Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance och är en teknisk standard som används för att bekämpa e-postbedrägerier och öka säkerheten för e-postmeddelanden. DMARC bygger på de tidigare standarderna SPF och DKIM och ger en process för e-postmottagare att verifiera att ett e-postmeddelande faktiskt kommer från den avsändare som anges i meddelandet.
Läs gärna vår guide: Kort guide till DMARC

Vanliga frågor och svar om Gmail problem

Varför hamnar mina mejl i skräpposten i Gmail?

Ett vanligt skäl till att mejl från en annan operatör hamnar i Gmails skräppostmapp är bristande DKIM-, SPF- eller DMARC-inställningar. Genom att konfigurera dessa inställningar på rätt sätt kan du öka chansen att dina mejl når primärinkorgen. Du kan också se till att undvika att använda ord eller fraser som ofta förekommer i skräppostmejl.

Hur konfigurerar jag DKIM, SPF och DMARC för att säkerställa att mina mejl når fram till Gmail?

DKIM, SPF och DMARC är metoder för att verifiera avsändarens identitet och skydda mot spam och phishing. För att konfigurera dessa inställningar, kontakta din e-postleverantör och be om hjälp. De kan hjälpa dig att skapa och konfigurera DNS-poster för DKIM och SPF, samt konfigurera en DMARC-policy.

Varför tar det så lång tid för mina mejl att levereras till Gmail?

Om det tar lång tid för dina mejl att levereras till Gmail kan det bero på en trög internetuppkoppling eller problem med din e-postleverantörs servrar. Det kan också bero på problem med DNS-posterna för DKIM, SPF eller DMARC. Kontakta din e-postleverantör för att få hjälp med att identifiera och åtgärda problemet.

Vad kan hända med mitt mejl om jag skickar till Gmail och jag inte har SPF,DKIM eller DMARC?

Ditt mejl kommer antingen inte komma fram eller så kommer det att hamna i skräpposten.

Använd färdiga DNS-mallar för att spara tid!

Admax erbjuder en unik DNS-tjänst där du enkelt kan använda en mall för att lägga till DMARC och SPF. För DKIM krävs det att du genererar ut en DKIM nyckel genom vår mailtjänst och sedan lägger in den i vår DNS.